ALKARTASUNA LIZEOA

Hezkuntza sailak bultzatutako proiektuak

Eskola 2.0

Inprimatu Email

Helburuak

Eskolaren modernizazio teknologikoa nahitaezkoa da gure gazteriaren heziketa hobetzeko eta Autonomia Erkidegoaren etorkizuna bermatzeko, geroz eta konplexuagoa eta lehiakorragoa den mundu-egoera batean.

Eskola 2.0 proiektuaren helburua XXI. mendeko ikasgelak abiaraztea da, ikasle bakoitzari ordenagailu eramangarri txiki bat eman eta ikasgelak Internet eta IKTak erabiltzeko ekipamenduaz hornituz, azken horiek baliabide arrunt bilakatzeko irakaskuntza- zein ikaskuntza-prozesuan (arbel digital interaktiboak, Wifi, monitorizazio-sistemak, eta abar). Halaber, inbertsio sendoa egin beharko da irakasleen prestakuntzan eta irakaskuntza-material interaktiboetan.

Proiektu hau martxan jartzeak gure eskola hobetu ez ezik, bikaintasunaren bidean jarriko du; gainera, eragin onuragarria izango du euskal gizarteko teknologian eta sare ekonomikoan.

Aurrekariak

Aurrekari gisa aipa daitezke, batetik, sailburuak legebiltzarraren egoitzan adierazitako konpromisoa eta, bestetik, Espainiako Gobernuaren Lehendakaritzak bultzatutako lurralde-lankidetzako programa.

Saila

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Esku hartzen duten Sailak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

Gizarte-eragileek Partizipazioa

Proiektua Sailak abiarazi eta zuzenduko badu, guraso-elkarteen eta itunpeko ikastetxeen elkarteen arteko lankidetza izango du.
Hain zuzen ere, interesdun guztiek programan parte har dezaten sortu du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Eskola 2.0 ataria

Eraginak

Aurrekontu eta finantzetan eragina:

Jarduera Sailaren ohiko aurrekontuarekin finantzatuko da, baina esan behar da LOEren memoria ekonomikoaren zati batek gisa honetako ekintzak aurreikusten dituela eta, horrenbestez, Estatuaren finantzazioa gehitu behar zaiola, kupoaren bitartez.
Programaren urteko kostua 14 milioi euro ingurukoa izango da.

ESKOLA 2.0 PROGRAMAREN HELBURUAK:

 • Ohiko ikasgelak ikasgela digitalak bilakatzea.
 • Irakasleak IKT-dun gaitasunetan trebatzea.
 • Ikasgeletako metodologia aldaketari  laguntzea.
 • Eten digitala murriztea.
 • Lan dinamikoa, partehartzailea, beste ikastetxeekin  lankidetzan eta sarean sustatzea.
 • Heziketa kalitatea hobetzea.

 

Informazio gehiago:

 

Ebaluazio diagnostikoa eta curriculumaren hobekuntza

Inprimatu Email

irudiaHezkuntza gure gizartearen oinarria da pertsona gisa eta komunitate gisa hazteko, kultura erreferentziaz hornitzen gaitu eta. Irakasleek egiten duten lana oso garrantzitsua da, eta diagnostiko batez eta datu fidagarriz indartu beharra dago. Datu horiek irakasle-funtzioa indartzeaz gain, hezkuntza politikak bideratzeko ere baliagarriak izango dira. Hori dela eta, azken urteotan ebaluazio orokorrak zabaldu egin dira, bai nazioarteko bai tokiko esparruetan.

Hezkuntzaren Lege Organikoa-k(LOE) zera ezartzen du: Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa bukatzerakoan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila bukatzerakoan, ikastetxe guztiek haien ikasleek lortutako oinarrizko konpetentzien diagnostiko ebaluazioa egin behar dute.

Diagnostiko Ebaluazioa ikastetxeen hobekuntzarako egiten da. Ebaluazio hori proba eta testuinguruko galdesorta multzoen bitartez egiten da, ikasle guztientzako berberak direnak eta irizpide estandarizatuz aplikatzen direnak funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxe guztietan.

Diagnostiko Ebaluazio horren ondorioz, ikastetxe bakoitzak, bere irakasleek, bere ikasleen familiek, eta hezkuntza sistema osoak ikastetxearen egoerari buruzko informazio objetiboa jasotzen du. Horrez gain, ikastetxe bakoitzak barneko datuekin osatzen du jasotako informazioa, eta hobekuntza prozesuak ezartzeko erabiltzen du. 
LOEk bi prozesu mota ezartzen ditu diagnostiko ebaluazioetarako:

 1. Diagnostiko Ebaluazio orokorrak, laginen bidezkoak, eta Hezkuntza Ministerioko Ebaluazio Institutuak zein hezkuntza-Administrazio autonomikoek eginda.
 2. Diagnostiko Ebaluazioak, zentsu osoaren bidezkoak, eta hezkuntza-Administrazio autonomikoek eginda

 

Informazio gehiago:

Bikoteka irakurtzen / idazten

Inprimatu Email

Irakurketa konpetentzia hobetzeko ikasleekin eta familiekin berdinen arteko tutoretza programa.

Bikoteka irakurtzen-eusk-1-1Bikoteka irakurtzen Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Hezkuntza Zientzien Institutuko Berdinen arteko Ikaskuntzari buruzko Azterketak taldeak sustatutako hezkuntza-programa bat da.

Programa berdinen arteko tutoretzan deritzan ikaskuntzarako teknika kooperatiboan oinarritzen da: ikasle bikoteak osatzen dira, jarduera egituratu baten bidez ikasten dutenak. Tutorea, irakastea ikasteko modu ona izan daitekeelako; eta tutoratua, kide tutorearen laguntza egokia eta iraunkorra jasotzen duelako. Programa ikasleen arteko tutoretzaz eta familia-tutoretzaz baliatzen da.

Programaren helburua irakurtzeko gaitasuna hobetzea da, funtsezkoa baita ikasleek eskola-arrakasta lortzeko. Jarduerak (binaka irakurtzea eta irakurritakoa ulertzea) oso egituratuta daude programaren hasieran eta, bikotea jarduerotara ohitu denean, erabilera gero eta doituagoa eta sortzaileagoa izateko aukera ematen dute.

Aurten martxan jarri da Bikoteka irakurtzen eta idazten, non irakurketa egin eta gero egoera komunikatiboa proposatzen den eta ikasleek, bikoteka eta modu kooperatiboan, ekoizpen idazti bat egin behar duten.

Programa honen bidez helburu hauek lortu nahi ditugu:

 1. Joera inklusibo argiko metodologiak irakasleen esku jartzea.
 2. Euskara irakasteko didaktika berriak garatzea.
 3. Ikaslearen irakurmena eta, batez ere, irakurritakoa ulertzeko duen gaitasuna hobetzea.
 4. Ikastetxeen arteko sare bat osatzea
 5. Familiak eskola-eginkizunetan gehiago inplikaraztea.

Informazioa gehiago: aurkezpen bideoa eta txosten orokorra.

IK / KI: Ikasteko Kooperatu / Kooperatzen Ikasi

Inprimatu Email

Zeri esaten zaio ikasketa kooperatiboa?

ikki-irudiaIkasketa kooperatiboa ikasle talde txikien –osaketa heterogeneokoak gehienetan, errendimenduari eta ahalmenari dagokienez– erabilpen didaktikoa da eta, jardueraren egitura horren bitartez, honako hauek bilatzen dira: berdintasunezko parte-hartzea ahalik eta gehien ziurtatzea eta berorien arteko aldibereko elkarreragina indartzea, taldean lan egiten ikasteaz gainera, taldekide guztiek proposatutako edukiak ikas ditzaten, norberaren ahalmenak neurri gorenera eramanik.

Ikasketa kooperatiboko talde bateko kideek erantzukizun bikoitza dute: irakasleak irakatsitakoa norberak ikastea eta taldekideek ere ikas dezaten laguntzea. Irakasleek, berriz, bi xedetarako erabiltzen dute ikasketa kooperatiboa: ikasleek eskolako edukiak ikas ditzaten eta, aldi berean, taldean lan egiten eta solidario izaten ikas dezaten, azken bi horiek eskolako eduki gisa hartuta. Alegia, ikasteko kooperatu eta kooperatzen ikasi.

Kontua ez da ikasgela bateko ikasleek, noizik behin, «talde-lan» bat egitea, baizik eta, era egonkorragoan, «lantaldeetan» antolatuta egotea, batik bat, elkarrekin ikasteko eta, aldian behin, hala egokitzen bada, guztien artean lan bat egiteko.
Ikasketa kooperatiboa ez da soilik eskolako edukiak hobeto ikasteko metodo edo baliabide bereziki baliagarri bat, baizik eta ikasleek ikasi beharreko curriculum eduki bat gehiago, hau da irakatsi behar zaien ikasgai bat.

Informazio gehiago:

Zu hemen zaude: Hasiera Proiektuak Pedagogikoak Proiektu pedagogikoak Hezkuntza sailak bultzatutako proiektuak